Balance i Krop, Sind & Sjæl ‒ kursusforløb

Balance i krop sind og sjæl - det selvhelbrende menneske - bliv din egen helbreder

Velkommen til et personligt selvudviklings forløb

Bliv din egen helbreder

Balance i Krop, Sind & Sjæl

Få sjælen med og skab et liv i harmoni med dig selv og dem du elsker

Certificeret forløb

Næste forløb starter januar 2024 hvis du vil med fra kursus 1.
Kun dette ene forløb!

Mulighed for at tage enkelte moduler eller få merit for andre.

Forløbet er for dig, som drømmer om et liv med så lidt følelsesmæssig smerte som overhovedet muligt, samtidig med en klar intuition, uanset hvad der sker.

Her kobles det hele sammen indenfor det fysiske, mentale, følelsesmæssige og spirituelle, så der bliver balance på alle plan.

12 måneder med fokus på DIG, hvor du lærer via krop, sind og sjæl. Gennem konkrete værktøjer og praktiske øvelser får du mod til at gå med DIT ❤️, skabe trivsel og udvikling på alle plan. Indsigt er nøglen til at forstå dit liv, dig selv og din krops reaktioner som en gave, så du kan slippe din gamle tunge bagage, blive fri og hermed få et langt og sundt liv.

Se brochure over alle moduler her:

Se af hvert modul her:

Du kommer hele vejen rundt

Du får kontakt med din fysiske krop, dine følelser, dine tanker, mønstre og dit højere selv i et og samme udviklingsforløb. Et specielt forløb til dig, der er klar til at ta´ ansvar for dit liv, eller som har arbejdet med dig selv tidligere og som er klar til at opnå selvindsigt, udvikling, selvkærlighed, helhed og balance i dit liv. Du kommer gennem en selvudviklings proces, der vil gøre dig til den bedste udgave af dig selv.

Et kursus med praktiske øvelser

Et kursusforløb hvor du ikke kan læse dig til visdom, men lærer gennem krop, sind og sjæl. Derfor sker det gennem konkrete værktøjer og praktiske øvelser. Når vi arbejder gennem kroppen, får vi adgang til dybere lag af følelserne, slipper sindet, hvorved vi hurtigere forløser traumer og ubalancer på et meget dybt plan. Stille og roligt kommer du i balance i dit liv.

Mennesket skal gennem 3 ting for at fuldendelsen af lyskroppen sker:

 1. Commit/forpligtige sig til hjertet (Jeg ER kærlighed)
 2. Forbinde/balancere mellem det feminine og maskuline
 3. Heale den psykiske krop i nuværende og tidligere liv (slippe frygt)

Du åbner dit hjerte og hæver din bevidsthed

Samtidig hæver du din energi frekvens og lys. Lys overskygger mørke og virker healende, hvorfor det er vigtigt, at vi altid husker vores stærke indre lys. For at opnå lys tilstanden, skal der være balance i krop, sind og sjæl, hvilket vil ske gennem de 3 ovennævnte punkter, som hjertes visdoms forløb er bygget op omkring.

Kærlighed eksisterer i alt lige fra maskulin/feminin til balance/ubalance, sort/hvid, kulde/vare, våd/tør osv. Kærlighed er det lille frø, den lille flamme i hjertet på hvert enkelt levende væsen, der minder os om, hvor vi kommer fra, og hvad vi er.

Kærlighed er i ALT

For at lære kærligheden at kende, er vi nødt til at kende modsætningen, for hvordan skal vi kunne genkende den, hvis vi ikke ved, hvad den er?

Derfor er kærlighed også i det, der er ubehageligt, så du kan lære at se gaven i dette såkaldte ubehag.

Gennem hele vores livscyklus har vi oplevet kærligheden mange forskellige facetter på godt og ondt. Vi har oplevet smerte og givet andre smerte, vi er blevet forladt og har forladt, vi har elsket og er blevet elsket osv.

Fra hjertet vil du kunne begynde at opleve følelse af forbundethed og harmoni på din vej mod at balance i Krop, Sind & sjæl.

Dit indre blødgøres og fra den blødhed fødes en dybere kærlighed i dig, som rækker ud over jeg´et. Fra åbningen i hjertet forbindes du til din sjæls visdom, og det er her, den indre guidning strømmer.

Mysterieskolen ‒ bliv din egen helbreder.

Er dette forløb noget for dig?

Er du klar til selvindsigt, selvudvikling og til at åbne dit hjerte og stå ind i dit eget lys, så er denne rejse/dette kursusforløb lige noget for dig.

Forløbet hjælper dig som:

 • er sensitiv, lysarbejder, empat, englemenneske mfl.
 • lider af angst, mindreværd, depression, sygdom m.m.
 • tror på kroppen kan helbrede sig selv
 • er kørt fast/handlingslammet
 • føler dig forvirret og frustreret
 • føler dig ensom, anderledes eller alene
 • er fyldt at tankemylder og mærker en stor indre uro
 • tror på, at der er mere mellem himmel og jord
 • ikke kan finde dit sjælsformål
 • har brug for at styrke din intuition
 • står ved en skillevej
 • mangler at få klarhed

Kurset ”Balance i Krop, Sind & Sjæl” er for dig, som ønsker at arbejde med dig selv, så du kan komme videre og skabe det liv, du drømmer om, uden at blive syg eller falde ned i et stort sort hul af handlingslammelse.

Sundhed er at få balance på alle plan og følge dit hjertes visdom og gøre det, der føles rigtigt for dig, så du undgår at føle dig forkert, få dårlig samvittighed og føle du spilder dit liv.

Har du virkelig en mission og kan du virkelig gøre en forskel?

NY TIDs bevidsthed

Ja, vi har hver især en mission, hvor vi skal bidrage med det, vi kom herfor, for at vi kan være med til at skabe NY TIDs bevidsthed i denne verden.

At kæmpe og tilpasse sig

Tidligere kæmpede jeg selv som sensitiv med at finde min plads og passe ind i systemet og knoklede konstant for at regne ud, hvad der skulle til, tilpassede mig, uddannede mig m.m.

Jeg transformerede mig

Jeg har selv transformeret så meget smerte, forløst masser af traumer i nuværende og tidligere liv, at det har åbnet op for så meget flow i min krop, sind, sjæl og mit liv. Det har jeg gjort ved at arbejde både med min krop, sind og sjæl, hvilket ikke har været muligt at uddanne mig til, da det skulle læres ved praktisering.

Jeg har fået balance i Krop, Sind & Sjæl

Det gør, at jeg i dag har kunnet begynde at leve ud fra mit hjerte og finde balancen mellem det feminine og maskuline i mig selv. Jeg har lært, at når jeg folder mig ud fra min sjæls niveau, kan det ske uden kamp, knokleri og evindelig hovedbrud. Så tiltrækker jeg lige det, jeg har brug for, fordi dem, der føler sig kaldet, selv tuner ind på netop min sjæls frekvens. Jeg er nu selv blevet min egen helbreder.

Kurser til selvhjælp ved Mysterieskolen ‒ bliv din egen helbreder ‒ Tankefeltet

Hvordan kan du gøre det samme

 • hvis ikke du sætter pris på forskelligheden, så kan du ikke være dig selv?
 • hvis ikke du gør de ting, der betyder mest for dig, da du bliver slave af de ting, der betyder mindst?
 • hvis du mangler forudsætningen for mod til afvikling af indvikling?
 • hvis du giver din selvrespekt til andre? (for de kan ikke tage den fra dig)
 • hvis du overtænker og lader hjernen styre, så du går glip af hjertets og kroppens budskaber til dig?
 • hvis du aldrig kan finde den indre ro og komme i indre balance?
 • hvis ikke du tør slippe din kontrol og ikke giver Universet plads til at hjælpe dig, så du kan komme til at tiltrække på din sjæls frekvens?

Alle disse udfordringer kommer vi gennem på forløbet og arbejder med at få forløst. Jeg glæder mig til at lære dig, hvordan du kan bruge dette indre rejseforløb til at udleve dit unikke bidrag.

Det er min hensigt og MIN store mission, at udruste dig med så megen kendskab til DIN sjæls større mission.

Gennem forløbet lærer du:

At balancere i Krop, Sind & Sjæl ved:

 • at åbne op for dine følelser og udtrykke dig fra hjertet
 • at finde dine skyggesider
 • at forstå din karma og hvordan loven om tiltrækning virker
 • at tilgive, føle taknemlighed og lykke
 • at leve ud fra hjertet
 • at kunne være i stilhed og indre ro
 • at lytte til kroppen og forstå, hvad den fortæller
 • at finde årsagen til ubalancer i krop, sind og sjæl
 • at forløse gamle traumer i nuværende og tidligere liv
 • at slippe negative og begrænsende overbevisninger
 • at bruge forskellige metoder og teknikker til fremme af kroppens selvhelbredende kræfter
 • at afbalancere din feminine og maskuline side
 • at finde din sjæls potentialeAt

Jeg brænder for at hjælpe dig med at gøre din Sensitivitet til din styrke, så du kan begynde at leve ud fra dén, du er designet til at være på Sjæls niveau…

Herved kan du finde din plads i en systematiseret verden med overvægt af ikke Sensitive.

– Det kalder jeg hjertets visdom og magi

Kurser til selvhjælp ved Mysterieskolen ‒ bliv din egen helbreder. Ring til Jette på 61 78 57 44.

At komme i balance i Krop, Sind & Sjæl er stien at gå for at udfolde DIT potentiale:

 • Erkende problem = Opvågning
 • Åbne sig = Give opmærksomhed
 • Healing af hjertet, åbne hjertet = transformation
 • Balancering – Udfoldelse = Selvindflydelse

Tidligere deltagere udtaler:

Tidligere deltagere udtaler:

“Jeg har fået fornyet energi og fred og ro i krop og sjæl. Føler at jeg er kommet i bedre balance med krop, sind og sjæl og har brudt dårlige mønstre, så jeg nu kan følge mit hjerte. Forløbet har været godt tilrettelagt og givet mig mulighed for at arbejde med mig selv og få indblik i mine ubalancer. Jeg har fået ny viden og redskaber til at arbejde videre med
Tak Jette du er inspirerende at lytte til og være sammen med.”

“Jeg har fået nye indsigter i mig selv og en accept af at den livsproces og selvudvikling, jeg har gang i, er det rigtige for mig. Tro på mig selv lige meget, hvad andre siger og tænker. Jeg har nu mere fokus på mit hjerte istedet for hjernen og tankerne”.

Jeg er blevet klogere på – hvordan krop og psyke hænger sammen, hvad forårsager sygdom og hvad er mental sund. – Hvordan jeg selv kan forløse forskellige ubalancer, finde ro med mig selv og begrænse stress. Jeg har fået mange værktøjer som jeg kan bruge af og finde ud af, hvad der giver mest mening og effekt for mig. Forløbet har fået mig til at reflektere og mærke efter hvordan jeg lever mit liv og lært mig vigtigheden i at sætte tid af til mig selv så jeg kan lade op, så der skabes en bedre balance. Det har styrket mit selvværd og lært mig at passe bedre på mig selv.

Kursus sammensætningen har været varieret og godt forberedt med inspirerende undervisning/guiding af Jette, der har stor viden og brænder for det hun laver og for at bringe det videre ud. Det er svært at få beskrevet alt det kurset har givet mig. Så jeg anbefaler, at du selv prøver at deltage. Prioriter dig selv, det vil du ikke fortryde.

Hvordan er forløbet strikket sammen?

Kurset “Balance i Krop, Sind & Sjæl” er strikket sammen som et forløb, hvor vi samarbejder tæt og intensivt på flere planer. Vi starter med fundamentet og bygger dig op fra bunden, så du har et stærkt fundament og arbejder hen imod, at du kan stå i dit eget lys – være dit eget Fyrtårn. Herved bliver du i stand til at leve efter dine værdier og tiltrække på din hjertefrekvens.

Det kalder jeg “Fyrtårns modellen”.

Kursusforløbet består af 7 moduler á forskellig længde over 12 måneder, som er fordelt over 4 moduler som et grundmodul og 3 moduler som en overbygning .

Det er muligt at deltage fra hele landet, da det er hele kursus dage og modul 4 og 6 og 7 kan tages online og live.

Bliv din egen helbreder og et fyrtårn for andre.

Modulernes indhold:

Modul 1 – Kroppens intelligens – se her:

Forstå kroppens intelligens og hvordan krop og psyke hænger sammen (META). Find årsagen til dine lidelser og helbred dig selv. Hæv din energi frekvens. Du bliver istand til at bruge det tillærte overfor dine nærmeste.

2 dage – (D. 7. – 8. januar – 2023) – Hold oprettes efter aftale med min. 4 pers.

Modul 2 – Body Care & Balance – se her:

Når du lægger låg på dine følelser, stopper du din udvikling. Kroppen er dit tempel. Lær at slukke sindet, mærk & nær din krop samt udtryk dine følelser. Via kost, åndedrættet, stress release og bevægelse bliver du bevidstgjort om, hvorledes du kan bevæges på alle plan.

2 dage – (D. 4. – 5. februar – 2023)

Modul 3 – TFT grundkursus modul 3 d. 12. og 13. aug.:

Lær en simpel og yderst effektiv selvhjælps metode Tankefeltterapi (TFT/EFT), der på kort tid fjerner dit ubehag og forløser chok, traumer overbevisninger, skygger, projektioner mm. Du bliver istand til at bruge det tillærte overfor dine nærmeste og dig selv.

2/3 dage – (D. 15 – 16 april + extra tilbud d. 28. april + 12. – 13. august – 2023)

Modul 4 – Silent mind – Mindfulness – 8 ugers forløb – fysisk eller online – se her:

Mental sundhed. Sluk sindet og find indre ro via Mindfulness, META og Yoga og bliv Sansestærk, så du kan stå stærkt midt i kaos og travlhed og finde din helt egen balance og vej i dit liv.

7 uger á 3 timer + 1 hel dag – (Tirsdag aften f.g. 18/4 + 25/4 + 2/5 + 9/5 + torsdag d. 18/5 (= 1 hel dag) d. 23/5 + 30/5 + 6/6 – 2023)

Overbygning

Modul 5 – Ny tids bevidsthed – Hjertets vej

Epigenetik – fremtidens ”medicin”. Dit indre barn har brug for selvomsorg, selvkærlighed og næstekærlighed. Find din indre balance, så du åbner dit hjerte, healer dig selv og hæver din bevidsthed, hvorved du kommer i kontakt med din sjæl.

2. dag2 – (Lørdag d. 2. og søndag D. 3. september – 2023)

(* Deltagelse på dette modul kræver, at du har deltaget på forudgående moduler eller noget tilsvarende).

Modul 6 – Body & Mind balance – Chakrasystemet – 7 ugers forløb – fysisk eller online – se her:

Lær hvad hvert af dine 7 chakraer fortæller og hvordan du kan afbalancere disse energicentre, som har hver sin farve og energifrekvens samt hver sit tema.

7 uger á 2,5 time pr. uge – (Mandag d. 4/9 + 11/9 + 18/9 + 25/9 + 2/10 + 9/10 + 23/10 – 2023)

(* Deltagelse på dette modul kræver, at du har deltaget på forudgående moduler eller noget tilsvarende).

Modul 7 – Design dit eget liv – Når krop, sind og sjæl danser tæt – Spirituel vækst – se her:

Fremtiden sundhed er energi og udfolder sig på alle plan. Ny tids børn er vores vejvisere. Når du tager ansvar for dit liv, kan du udfolde dig og din sjæl vil blomstre. Herved styrkes din intuition & spiritualitet. Inkl. værdi afklaring.

6 x 2,5 time hver 14. dag. (Mandag d. 6/11+ 20/11+ 4/12 + 18/12 – 2023 + d. 8/1 + 22/1 – 2024 )

(* Deltagelse på dette modul kræver, at du har deltaget på forudgående moduler eller noget tilsvarende).

Rejsen

For jer som har gennemgået hele forløbet, er det mit håb og ønske at arrangere en tur til Montsegur i Sydfrankrig på sigt, hvor vi skal ned og vandre i Maria Magdalenas og Katharfolkets spor. Denne rejse er et tilbud ud over kursusprisen.

Når du går ad din vej, bliver du din egen helbreder.

Hvem er jeg?

”Har du ikke kunnet finde den hjælp via det etablerede system ifht. dine udfordringer eller manglet den metode og det menneske, der kan arbejde krops psykoterapeutisk, holistisk og med årsagen, så er du kommet til det rette sted. Jeg har mange års erfaring i at arbejde med Sensitive, stress- og sygdoms ramte.
Jeg startede Tanke-feltet i 2005 og har selv gjort brug af og mærket ovennævnte og været på en større selvudviklings rejse. Du får hjælp fra hjertet og er ikke bare et nummer her.”

Praktiske oplysninger

Optagelse:

Balance i Krop, Sind og Sjæl er et længerevarende forløb over ca. 12 mdr. svarende til ialt 18 kursusdage – 11 kursus dage på grundforløbet over 6 mdr. og 7 kursus dage på overbygning over 6 mdr. Det er for kun 10 personer og skal være en god oplevelse for alle. (Enkelte moduler lukkes der op for flere deltagere, som opfylder betingelserne herfor). Det kræver, at du er villig til at åbne dig og arbejde med dig selv, hvorfor der vil være en indledende samtale, hvor vi afstemmer forventninger. Du skal være min. 25 år.

Varighed: Modul 1-4 løber over 6 måneder.

Modul 5-7 løber over 6 måneder.

Datoer:

Grundforløbet:

Modul 1: D. 7. – 8. januar – 2023 – Kroppens Intelligens (kr. 2.500).

Modul 2: D. 4 – 5. februar – 2023 – Body Care & Balance (kr. 2.500).

Modul 3: D. 11. – 12. + 24. marts – 2023 – Mestre dine følelser og dit liv. (kr. 2.500 + 1.250).

Modul 4: 1 hel dag + 7 x 3 timer pr. uge over 8 uger. – Silent mind – Sansestærk (kr. 4.000 – tilmeld 2 kr. 3.500 pr. person).

Mandag aften f.g. d. 18/4 + 25/4 + 2/5 + 9/5 + torsdag d. 18/5 (= 1 hel dag) d. 23/5 + 30/5 + 6/6 – 2023

Overbygning :

Modul 5: D. 18. & d. 27. august – 2023 – Ny tids bevidsthed (kr. 2.500).

Modul 6: 7 x 2,5 time pr. uge over 7 uger – Body & Mind Balance (kr. 3.125).

Mandag d. 4/9 + 11/9 + 18/9 + 25/9 + 2/10 + 9/10 + 23/10 – 2023

Modul 7: 6 x 2,5 time pr. uge hver 14. dag. – Design dit liv (kr. 3.825 inkl. 1:1 værdiafklaring).

Mandag d. 6/11 + 20/11 + 411 + 4/12 + 18/12- 2022 + 8/1 + 22/1 – 2023

Antal deltagere: Max 10 deltagere på forløbet. (Enkelte moduler mulighed for flere deltagere som opfylder betingelserne herfor).

DELTAGERGEBYR:

GRUNDFORLØB: ialt kr. 12.750.

SPAR KR. 750,- VED KØB AF HELE GRUNDFORLØBET OG FÅ FØLGENDE BONUSSER:

 • 21 dages Challenge (værdi kr. 999)
 • 4 timers online yoga (værdi kr. 199)
 • Medlemsskab af klubben “lys-Buen” under forløbet (værdi kr. 2.750)

Ialt bonus for kr. 4.698.

Mulighed for ratebetaling eller tage enkelte moduler:

Modul 1-4 Kr. 2.500 i pladsgaranti/depositum – ikke refunderbar efter 1 dec. 2022. Du er velkommen til at afsætte pladsen til en anden, som jeg kan sige ok for. Restbeløbet for grundforløbet betales senest d. 1. januar 2023. Ratebetaling efter aftale. Såfremt du skal have merit for 1 modul eller gentage det, forhør pris. Se udførlig beskrivelse og pris for hvert modul her:

OVERBYGNING ialt kr. 9.450.

Mulighed for ratebetaling:

Modul 5-7

Kr. 2.500 i pladsgaranti/depositum – ikke refunderbar efter 1. juli. 2023. Du er velkommen til at afsætte pladsen til en anden, som jeg kan sige ok for. Restbeløbet for overbygnings forløbet betales senest d. 1. august 2023. Ratebetaling efter aftale. Såfremt du skal have merit for 1 modul eller gentage det, forhør pris. Se udførlig beskrivelse og pris for hvert modul her:

SPAR KR. 450,- VED KØB AF HELE OVERBYGNINGS FORLØBET OG FÅ FØLGENDE BONUSSER:

 • 21 dages Challenge (værdi kr. 999)
 • 4 timers online yoga (værdi kr. 199)
 • Medlemsskab af klubben “lys-Buen” under forløbet (værdi kr. 2.750)

Ialt bonus for kr. 4.398.

Mulighed for ratebetaling eller tage enkelte moduler:

*Har du tidligere deltaget på enten mit META eller TFT grundkursus ((eller anden udbyders), Mindfulness/METAsundhed/Yoga fysiske forløb eller alle 3 og ønsker at gentage ét eller flere kurser, kan du fratrække kr. 1.000 for hhv. modul 1 , 2, 3 og/eller modul 4. Evt. få merit.

Sidste tilmeldingsfrist d. 20. december 2022 til modul 1, hvis du vil med på hele forløbet.

Som deltager på forløbet, har du mulighed for at tilkøbe individuel terapi til en særpris som for studerende. Vi mødes fysisk eller over Skype.

Beløbet dækker: Undervisning, egen terapi, bogen “Din intelligente krop” og bogen “Tankefeltterapi og EFT”, undervisningsmateriale, podcast/lydfiler, yoga videoer, fællesskab i en lukket FB gruppe for sparring, træningspartner, støtte fra mig og de andre deltagere. Struktur på din selvudvikling, så du ikke står alene og skal motivere dig selv hele tiden.

Kursus sted: Undervisningen foregår i kursus lokalet Lupinvej 5, 9500 Hobro. Modul 4 – 1 enkelt dag på Mols.

Fortæring: Der vil være kaffe/the, snacks og frugt i formiddags- og eftermiddagspauserne. Frokost sørger du selv for.

Tilmelding/betaling: Til JKM@tanke-feltet.dk ved samtidig betaling af depositum kr. 2.500, som indgår i den samlede betaling. Indbetalt depositum refunderes kun ved afbud senest 30 dage inden kursus start. Se mulighed for betaling under “deltager gebyr”.

Der er mulighed for overnatning ved hele kursusdage på f.eks. Hobro Vandrerhjem eller Bed & Breakfast Hobro eller Volstrup ferielejligheder. Du sørger selv for denDepositum modregnes i (kr8

Litteratur til forløbet:

 • Din Intelligente krop – Susanne Billander (inkluderet)
 • Tankefeltterapi – løsninger lige ved hånden (inkluderet)
 • Helbred dit liv – Louise Hay (Kan lånes på biblioteket)
 • Redskaber til særligt sensitive mennesker – Susanne Møberg (kan lånes på biblioteket)
 • Mindfulness – Yoga – Tanke-feltet (inkluderet)
 • Chakra  og median afbalancering – Tanke-feltet (inkluderet)
 • Teori “Bliv din egen helbreder” – Tanke-feltet (inkluderet)

Læs videre

Kurser til selvhjælp- balance i kroppen: Mindfulness, yoga øvelse solhilsen & detox retreat

Yoga og Mindful retreat

NÆSTE RETREAT Oktober 2023: Kontakt og tilmelding til: jkm@tanke-feltet.dk eller 6178 5744. Jeg afholder 2 årlige retreats på Mols i et smukt beliggende sommerhus á 3,5 dag med 3 overnatninger og med kun 4 deltagere, hvor der er plads og tid til den enkelte. Retreat betyder at trække sig tilbage, mærke sig selv, have fuld nærvær og udvikle sig. Du vil opleve fordybelse, selvudvikling, workshops, mindfulness, yoga, welness for krop, sind og sjæl og sunde juicer og smoothies. (Se udførlig info under billedet) Jeg har tidligere også holdt i Strandhuset på Mols, på Læsø, på Island og på Sukkerfabrikken på Langeland, Vitskøl kloster, hvilket alle har været i perfekte omgivelser med naturen lige uden for døren. Her kan du se hvad et af de forrige retreat bød på: Retreat Kanogården METAYoMind retreat: Nøglen til din helt unikke indre rejse – heartfulness. 3,5 dage og 3 overnatninger i et skønt beliggende sommerhus nær havet i indre ro uden arbejde og uden stress. Kun fokus på DIG og DIN krop. Dage uden mobiltelefon eller sociale medier, men i stedet bevægelse på alle plan for krop, sind og sjæl. Du får: STRESS RELEASE MINDFULNESS YOGA MINDFULL WALKING BADNING WELNESS MEDITATION NATUR WORKSHOPS DETOX

Læs mere »