Balance i Krop, Sind & Sjæl ‒ kursusforløb

 

Velkommen til et personligt selvudviklings forløb

Balance i Krop, Sind & Sjæl 

Få sjælen med og skab et liv i harmoni med dig selv og dem du elsker

Certificeret forløb

Næste forløb starter d. 7. januar 2023.
Kun dette ene forløb!

Mulighed for at tage enkelte moduler eller få merit for andre. 

Forløbet er for dig, som drømmer om et liv med så lidt følelsesmæssig smerte som overhovedet muligt, samtidig med en klar intuition, uanset hvad der sker.

Her kobles det hele sammen indenfor det fysiske, mentale, følelsesmæssige og spirituelle, så der bliver balance på alle plan.

12 måneder med fokus på DIG, hvor du lærer via krop, sind og sjæl. Gennem konkrete værktøjer og praktiske øvelser får du mod til at gå med DIT ❤️, skabe trivsel og udvikling på alle plan. Indsigt er nøglen til at forstå dit liv, dig selv og din krops reaktioner som en gave, så du kan slippe din gamle tunge bagage, blive fri og hermed få et langt og sundt liv.

Se kort beskrivelse her:

Se fuld beskrivelse af hvert modul her:

Du kommer hele vejen rundt

Du får kontakt med din fysiske krop, dine følelser, dine tanker, mønstre og dit højere selv i et og samme udviklingsforløb. Et specielt forløb til dig, der er klar til at ta´ ansvar for dit liv, eller som har arbejdet med dig selv tidligere og som er klar til at opnå selvindsigt, udvikling, selvkærlighed, helhed og balance i dit liv. Du kommer gennem en selvudviklings proces, der vil gøre dig til den bedste udgave af dig selv.

Et kursus med praktiske øvelser

Et kursusforløb hvor du ikke kan læse dig til visdom, men lærer gennem krop, sind og sjæl. Derfor sker det gennem konkrete værktøjer og praktiske øvelser. Når vi arbejder gennem kroppen, får vi adgang til dybere lag af følelserne, slipper sindet, hvorved vi hurtigere forløser traumer og ubalancer på et meget dybt plan. Stille og roligt kommer du i balance i dit liv.

Mennesket skal gennem 3 ting for at fuldendelsen af lyskroppen sker:

 1. Commit/forpligtige sig til hjertet (Jeg ER kærlighed)
 2. Forbinde/balancere mellem det feminine og maskuline
 3. Heale den psykiske krop i nuværende og tidligere liv (slippe frygt)

Du åbner dit hjerte og hæver din bevidsthed

Samtidig hæver du din energi frekvens og lys. Lys overskygger mørke og virker healende, hvorfor det er vigtigt, at vi altid husker vores stærke indre lys. For at opnå lys tilstanden, skal der være balance i krop, sind og sjæl, hvilket vil ske gennem de 3 ovennævnte punkter, som hjertes visdoms forløb er bygget op omkring.

Kærlighed eksisterer i alt lige fra maskulin/feminin til balance/ubalance, sort/hvid, kulde/vare, våd/tør osv. Kærlighed er det lille frø, den lille flamme i hjertet på hvert enkelt levende væsen, der minder os om, hvor vi kommer fra, og hvad vi er.

Kærlighed er i ALT

For at lære kærligheden at kende, er vi nødt til at kende modsætningen, for hvordan skal vi kunne genkende den, hvis vi ikke ved, hvad den er?

Derfor er kærlighed også i det, der er ubehageligt, så du kan lære at se gaven i dette såkaldte ubehag.

Gennem hele vores livscyklus har vi oplevet kærligheden mange forskellige facetter på godt og ondt. Vi har oplevet smerte og givet andre smerte, vi er blevet forladt og har forladt, vi har elsket og er blevet elsket osv.

Fra hjertet vil du kunne begynde at opleve følelse af forbundethed og harmoni på din vej mod at balance i Krop, Sind & sjæl.

Dit indre blødgøres og fra den blødhed fødes en dybere kærlighed i dig, som rækker ud over jeg´et. Fra åbningen i hjertet forbindes du til din sjæls visdom, og det er her, den indre guidning strømmer.

Mysterieskolen ‒ bliv din egen helbreder.

Er dette forløb noget for dig?

Er du klar til selvindsigt, selvudvikling og til at åbne dit hjerte og stå ind i dit eget lys, så er denne rejse/dette kursusforløb lige noget for dig.

Forløbet hjælper dig som:

 • er sensitiv, lysarbejder, empat, englemenneske mfl.
 • lider af angst, mindreværd, depression, sygdom m.m.
 • tror på kroppen kan helbrede sig selv
 • er kørt fast/handlingslammet
 • føler dig forvirret og frustreret
 • føler dig ensom, anderledes eller alene
 • er fyldt at tankemylder og mærker en stor indre uro
 • tror på, at der er mere mellem himmel og jord
 • ikke kan finde dit sjælsformål
 • har brug for at styrke din intuition
 • står ved en skillevej
 • mangler at få klarhed

Kurset ”Balance i Krop, Sind & Sjæl” er for dig, som ønsker at arbejde med dig selv, så du kan komme videre og skabe det liv, du drømmer om, uden at blive syg eller falde ned i et stort sort hul af handlingslammelse.

Sundhed er at få balance på alle plan og følge dit hjertes visdom og gøre det, der føles rigtigt for dig, så du undgår at føle dig forkert, få dårlig samvittighed og føle du spilder dit liv.

Har du virkelig en mission og kan du virkelig gøre en forskel?

NY TIDs bevidsthed

Ja, vi har hver især en mission, hvor vi skal bidrage med det, vi kom herfor, for at vi kan være med til at skabe NY TIDs bevidsthed i denne verden.

At kæmpe og tilpasse sig

Tidligere kæmpede jeg selv som sensitiv med at finde min plads og passe ind i systemet og knoklede konstant for at regne ud, hvad der skulle til, tilpassede mig, uddannede mig m.m.

Jeg transformerede mig

Jeg har selv transformeret så meget smerte, forløst masser af traumer i nuværende og tidligere liv, at det har åbnet op for så meget flow i min krop, sind, sjæl og mit liv. Det har jeg gjort ved at arbejde både med min krop, sind og sjæl, hvilket ikke har været muligt at uddanne mig til, da det skulle læres ved praktisering.

Jeg har fået balance i Krop, Sind & Sjæl

Det gør, at jeg i dag har kunnet begynde at leve ud fra mit hjerte og finde balancen mellem det feminine og maskuline i mig selv. Jeg har lært, at når jeg folder mig ud fra min sjæls niveau, kan det ske uden kamp, knokleri og evindelig hovedbrud. Så tiltrækker jeg lige det, jeg har brug for, fordi dem, der føler sig kaldet, selv tuner ind på netop min sjæls frekvens. Jeg er nu selv blevet min egen helbreder.

Mysterieskolen ‒ bliv din egen helbreder ‒ Tankefeltet

Hvordan kan du gøre det samme

 • hvis ikke du sætter pris på forskelligheden, så kan du ikke være dig selv?
 • hvis ikke du gør de ting, der betyder mest for dig, da du bliver slave af de ting, der betyder mindst?
 • hvis du mangler forudsætningen for mod til afvikling af indvikling?
 • hvis du giver din selvrespekt til andre? (for de kan ikke tage den fra dig)
 • hvis du overtænker og lader hjernen styre, så du går glip af hjertets og kroppens budskaber til dig?
 • hvis du aldrig kan finde den indre ro og komme i indre balance?
 • hvis ikke du tør slippe din kontrol og ikke giver Universet plads til at hjælpe dig, så du kan komme til at tiltrække på din sjæls frekvens?

Alle disse udfordringer kommer vi gennem på forløbet og arbejder med at få forløst. Jeg glæder mig til at lære dig, hvordan du kan bruge dette indre rejseforløb til at udleve dit unikke bidrag.

Det er min hensigt og MIN store mission, at udruste dig med så megen kendskab til DIN sjæls større mission.

Gennem forløbet lærer du:

At balancere i Krop, Sind & Sjæl ved:

 • at åbne op for dine følelser og udtrykke dig fra hjertet
 • at finde dine skyggesider
 • at forstå din karma og hvordan loven om tiltrækning virker
 • at tilgive, føle taknemlighed og lykke
 • at leve ud fra hjertet
 • at kunne være i stilhed og indre ro
 • at lytte til kroppen og forstå, hvad den fortæller
 • at finde årsagen til ubalancer i krop, sind og sjæl
 • at forløse gamle traumer i nuværende og tidligere liv
 • at slippe negative og begrænsende overbevisninger
 • at bruge forskellige metoder og teknikker til fremme af kroppens selvhelbredende kræfter
 • at afbalancere din feminine og maskuline side
 • at finde din sjæls potentialeAt

Jeg brænder for at hjælpe dig med at gøre din Sensitivitet til din styrke, så du kan begynde at leve ud fra dén, du er designet til at være på Sjæls niveau…

Herved kan du finde din plads i en systematiseret verden med overvægt af ikke Sensitive.

– Det kalder jeg hjertets visdom og magi

Mysterieskolen ‒ bliv din egen helbreder. Ring til Jette på 61 78 57 44.

At komme i balance i Krop, Sind & Sjæl er stien at gå for at udfolde DIT potentiale:

 • Erkende problem = Opvågning
 • Åbne sig = Give opmærksomhed
 • Healing af hjertet, åbne hjertet = transformation
 • Balancering – Udfoldelse = Selvindflydelse

Tidligere deltagere udtaler:

“Jeg har fået fornyet energi og fred og ro i krop og sjæl. Føler at jeg er kommet i bedre balance med krop, sind og sjæl og har brudt dårlige mønstre, så jeg nu kan følge mit hjerte. Forløbet har været godt tilrettelagt og givet mig mulighed for at arbejde med mig selv og få indblik i mine ubalancer. Jeg har fået ny viden og redskaber til at arbejde videre med
Tak Jette du er inspirerende at lytte til og være sammen med.”

“Jeg har fået nye indsigter i mig selv og en accept af at den livsproces og selvudvikling, jeg har gang i, er det rigtige for mig. Tro på mig selv lige meget, hvad andre siger og tænker. Jeg har nu mere fokus på mit hjerte istedet for hjernen og tankerne”.

Hvordan er forløbet strikket sammen?

Kurset “Balance i Krop, Sind & Sjæl” er strikket sammen som et forløb, hvor vi samarbejder tæt og intensivt på flere planer. Vi starter med fundamentet og bygger dig op fra bunden, så du har et stærkt fundament og arbejder hen imod, at du kan stå i dit eget lys – være dit eget Fyrtårn. Herved bliver du i stand til at leve efter dine værdier og tiltrække på din hjertefrekvens.

Det kalder jeg “Fyrtårns modellen”.

Kursusforløbet består af 7 moduler á forskellig længde over 12 måneder, som er fordelt over 4 moduler som et grundmodul og 3 moduler som en overbygning .

Det er muligt at deltage fra hele landet, da det er hele kursus dage og modul 4 og 6 og 7 kan tages online og live.

Bliv din egen helbreder og et fyrtårn for andre.

Modulernes indhold:

Modul 1 – Kroppens intelligens:

Forstå kroppens intelligens og hvordan krop og psyke hænger sammen (META). Find årsagen til dine lidelser og helbred dig selv. Hæv din energi frekvens. Du bliver istand til at bruge det tillærte overfor dine nærmeste.

2 dage – (D. 7. – 8. januar – 2023)

Modul 2 – Body Care & Balance:

Åbne dig og udtrykke dig – Kroppen er dit tempel – mærk og nær den. Traume forløsning. Verbal/fysisk/sansning. (Krop/åndedræt, yoga, mantra, dans, bevægelse og kost).

2 dage – (D. 4. – 5. februar – 2023)

Modul 3 – Mestre dine følelser og dit liv:

Forløse og heale dine skygger, projektioner, negative overbevisninger, traumer nu og tidligere liv. Indre barn proces. (TFT/EFT, Median terapi). Du bliver istand til at bruge det tillærte overfor dine nærmeste.

3 dage – (D. 11 – 12 + 24. marts – 2023)

Modul 4 – Silent mind – Sansestærk:

Mental sundhed. Silent mind. Sluk sindet og find indre ro. Lær at leve i NUET. “Bliv Sansestærk”. Bor du længere væk deltager du på den hele dag og modtager modulerne løbende online + live/video opfølgning.

1 hel dag + 7 x 2 ½ time pr. uge over 8 uger. (Tirsdag aften f.g. 18/4 + 25/4 + 2/5 + 9/5 + torsdag d. 18/5 (= 1 hel dag) d. 23/5 + 30/5 + 6/6 – 2023)

Overbygning

Modul 5 – Ny tids bevidsthed:

Ny tids Bevidsthed. Afbalancering af din feminine og maskuline side.

Afvikling & udvikling. Værdier. Manifistation. Vælg dit mindset. Loven om tiltrækning. Ta` ansvar. Tro. Tankens kraft. Epigenetik. Visdommes skole.

1. dag. (Søndag D. 20. august – 2023)

(* Deltagelse på dette modul, kræver at du har deltaget på min. modul 1 + 3 eller noget tilsvarende).

Modul 6 – Body & Mind balance:

7 x Chakra workshop, META, TFT, yoga & mindfulness. Find dig selv – din egen grundtone og Essens.

Chakra afbalancering af dine første 7 chakra. Sammenspil med modul 1, 3 og 4. – Kroppens intelligente sprog, TFT/EFT & Mindfulness.

7 x 3 time pr. uge over 7 uger. (Mandag d. 24/9 + 11/9 + 18/9 + 25/9 + 2/10 + 9/10 + 23/10 – 2023)

Bor du længere væk modtager du modulerne løbende online + live/Zoom opfølgning.

(* Deltagelse på dette modul kræver, at du har deltaget på min. modul 1, 3 og 4 eller noget tilsvarende).

Modul 7 – Design dit eget liv – Når krop, sind og sjæl danser tæt:

Handling – udfolde dig selv – blomstring. Din sjæl – din intuition og spiritualitet. Udvikling af dine evner og åbning af dine sidste 5 chakraer. 1:1 værdiafklaring. Ny tids børn.

6 x 3 timer hver 14. dag. (Mandag d. 6/11+ 20/11+ 4/12 + 18/12 – 2023 + d. 8/1 + 22/1 – 2024 )

Mulighed for live/Zoom deltagelse, såfremt du bor langt væk.

(* Deltagelse på dette modul kræver, at du har deltaget på min. grundforløbet samt modul 5 og 6 eller noget tilsvarende).

Rejsen

For jer som har gennemgået hele forløbet, er det mit håb og ønske at arrangere en tur til Montsegur i Sydfrankrig på sigt, hvor vi skal ned og vandre i Maria Magdalenas og Katharfolkets spor. Denne rejse er et tilbud ud over kursusprisen.

Når du går ad din vej, bliver du din egen helbreder.

Hvem er jeg?

”Har du ikke kunnet finde den hjælp via det etablerede system ifht. dine udfordringer eller manglet den metode og det menneske, der kan arbejde krops psykoterapeutisk, holistisk og med årsagen, så er du kommet til det rette sted. Jeg har mange års erfaring i at arbejde med Sensitive, stress- og sygdoms ramte.
Jeg startede Tanke-feltet i 2005 og har selv gjort brug af og mærket ovennævnte og været på en større selvudviklings rejse. Du får hjælp fra hjertet og er ikke bare et nummer her.”

Praktiske oplysninger

Optagelse:

Balance i Krop, Sind og Sjæl er et længerevarende forløb over ca. 12 mdr. svarende til ialt 18 kursusdage – 11 kursus dage på grundforløbet over 6 mdr. og 7 kursus dage på overbygning over 6 mdr. Det er for kun 10 personer og skal være en god oplevelse for alle. (Enkelte moduler lukkes der op for flere deltagere, som opfylder betingelserne herfor). Det kræver, at du er villig til at åbne dig og arbejde med dig selv, hvorfor der vil være en indledende samtale, hvor vi afstemmer forventninger. Du skal være min. 25 år.

Varighed: Modul 1-4 løber over 6 måneder.

Modul 5-7 løber over 6 måneder.

Datoer:

Grundforløbet:

Modul 1: D. 7. – 8. januar – 2023 – Kroppens Intelligens (kr. 2.500).

Modul 2: D. 4 – 5. februar – 2023 – Body Care & Balance (kr. 2.500).

Modul 3: D. 11. – 12. + 24. marts – 2023 – Mestre dine følelser og dit liv. (kr. 2.500 + 1.250).

Modul 4: 1 hel dag + 7 x 2,5 time pr. uge over 8 uger. – Silent mind – Sansestærk (kr. 4.000).

Mandag aften f.g. d. 18/4 + 25/4 + 2/5 + 9/5 + torsdag d. 18/5 (= 1 hel dag) d. 23/5 + 30/5 + 6/6 – 2023

Overbygning :

Modul 5: D. 20. august – 2023 – Ny tids bevidsthed (kr. 1.250).

Modul 6: 7 x 3 time pr. uge over 7 uger – Body & Mind Balance (kr. 3.750).

Mandag d. 4/9 + 11/9 + 18/9 + 25/9 + 2/10 + 9/10 + 23/10 – 2023

Modul 7: 6 x 3 time pr. uge hver 14. dag. – Design dit liv (kr. 4.200 inkl. 1:1 værdiafklaring).

Mandag d. 6/11 + 20/11 + 411 + 4/12 + 18/12- 2022 + 8/1 + 22/1 – 2023

Antal deltagere: Max 10 deltagere på forløbet. (Enkelte moduler mulighed for flere deltagere som opfylder betingelserne herfor).

DELTAGERGEBYR:

GRUNDFORLØB: ialt kr. 12.750.

BONUSSER VED KØB AF HELE FORLØBET

 • 21 dages Challenge (værdi kr. 999)
 • 4 timers online yoga (værdi kr. 199)
 • Medlemsskab af klubben “lys-Buen” under forløbet (værdi kr. 2.160)

Ialt bonus for kr. 3.358.

Mulighed for ratebetaling eller tage enkelte moduler:

Modul 1-4 Kr. 2.500 i pladsgaranti/depositum – ikke refunderbar efter 1 dec. 2022. Du er velkommen til at afsætte pladsen til en anden, som jeg kan sige ok for. Restbeløbet for grundforløbet betales senest d. 1. januar 2023. Ratebetaling efter aftale. Såfremt du skal have merit for 1 modul eller gentage det, forhør pris. Se udførlig beskrivelse og pris for hvert modul her:

Rabat: Spar yderlig kr. 750 ved samlet betaling og køb af hele forløbet inden d. 1. december 2022.

OVERBYGNINGS FORLØB: ialt kr. 9.200.

Mulighed for ratebetaling:

Modul 5-7

Kr. 2.500 i pladsgaranti/depositum – ikke refunderbar efter 1. juli. 2023. Du er velkommen til at afsætte pladsen til en anden, som jeg kan sige ok for. Restbeløbet for overbygnings forløbet betales senest d. 1. august 2023. Ratebetaling efter aftale. Såfremt du skal have merit for 1 modul eller gentage det, forhør pris. Se udførlig beskrivelse og pris for hvert modul her:

BONUSSER VED KØB AF HELE OVERBYGNINGS FORLØBET

 • 21 dages Challenge (værdi kr. 999)
 • 4 timers online yoga (værdi kr. 199)
 • Medlemsskab af klubben “lys-Buen” under forløbet (værdi kr. 2.160)

Ialt bonus for kr. 3.358.

Mulighed for ratebetaling eller tage enkelte moduler:

*Har du tidligere deltaget på enten mit META eller TFT grundkursus ((eller anden udbyders), Mindfulness/METAsundhed/Yoga fysiske forløb eller alle 3, kan du fratrække kr. 1.000 for hhv. modul 1 , 3 og/eller modul 4. Evt. få merit.

Sidste tilmeldingsfrist d. 20. december 2022 til modul 1.

Som deltager på forløbet, har du mulighed for at tilkøbe individuel terapi til en særpris som for studerende. Vi mødes fysisk eller over Skype.

Beløbet dækker: Undervisning, egen terapi, bogen “Din intelligente krop” og bogen “Tankefeltterapi og EFT”, undervisningsmateriale, podcast/lydfiler, yoga videoer, fællesskab i en lukket FB gruppe for sparring, træningspartner, støtte fra mig og de andre deltagere. Struktur på din selvudvikling, så du ikke står alene og skal motivere dig selv hele tiden.

Kursus sted: Undervisningen foregår i kursus lokalet Lupinvej 5, 9500 Hobro. Modul 4 – 1 enkelt dag på Mols.

Fortæring: Der vil være kaffe/the, snacks og frugt i formiddags- og eftermiddagspauserne. Frokost sørger du selv for.

Tilmelding/betaling: Til JKM@tanke-feltet.dk ved samtidig betaling af depositum kr. 2.500, som indgår i den samlede betaling. Indbetalt depositum refunderes kun ved afbud senest 30 dage inden kursus start. Se mulighed for betaling under “deltager gebyr”.

Der er mulighed for overnatning ved hele kursusdage på f.eks. Hobro Vandrerhjem eller Bed & Breakfast Hobro eller Volstrup ferielejligheder. Du sørger selv for denDepositum modregnes i (kr.

Litteratur til forløbet:

 • Din Intelligente krop – Susanne Billander (inkluderet)
 • Tankefeltterapi – løsninger lige ved hånden (inkluderet)
 • Helbred dit liv – Louise Hay (Kan lånes på biblioteket)
 • Redskaber til særligt sensitive mennesker – Susanne Møberg (kan lånes på biblioteket)
 • Mindfulness – Yoga – Tanke-feltet (inkluderet)
 • Chakra og median afbalancering – Tanke-feltet (inkluderet)

Læs videre

Mindfulness, yoga øvelse solhilsen & detox retreat

Yoga og Mindful retreat

NÆSTE RETREAT i D. 29. september – 1. oktober 2022 på VITSKØL KLOSTER -for dig som enten deltager i mit “Bliv din egen helbreder” forløb og/eller har arbejde med din egen selvudvikling. Eller som har været i egen terapi hos mig eller tilsvarende behandler. For info om retreat, billeder mm. se her: Kontakt og tilmelding til: jkm@tanke-feltet.dk eller 6178 5744. ———————————————————————————————————————————————————-

Læs mere »