Mysterieskolen
"NY TIDs bevidsthed"

Velkommen til et intensivt kursusforløb.

Bliv din egen helbreder

Forløbet er for dig, som drømmer om et liv med så lidt følelsesmæssig smerte som overhovedet muligt, samtidig med en klar intuition, uanset hvad der sker.

Et forløb for dig, som ønsker at skabe en optimal dyb kontakt med dit højere selv og vække dit eget indre lys. Når du kan stå stærkt i dit eget lys, bliver din sjælsvision fuldført og du kan lyse for andre.

Du kommer hele vejen rundt, hvor du får kontakt med din fysiske krop, dine følelser, dine tanker, mønstre og dit højere selv i et og samme udviklingsforløb. Et specielt forløb til dig, der er klar til at ta´ ansvar for dit liv, eller som har arbejdet med dig selv tidligere og som er klar til at opnå selvindsigt, udvikling, selvkærlighed, helhed og balance i dit liv. Du kommer gennem en selvudviklings proces, der vil gøre dig til den bedste udgave af dig selv.

Et kursusforløb hvor du ikke kan læse dig til visdom, men lærer gennem krop, sind og sjæl. Derfor sker det gennem konkrete værktøjer og praktiske øvelser. Når vi arbejder gennem kroppen, får vi adgang til dybere lag af følelserne, slipper sindet, hvorved vi hurtigere forløser traumer og ubalancer på et meget dybt plan.

Mennesket skal gennem 3 ting for at fuldendelsen af lyskroppen sker:

 1. Commit/forpligtige sig til hjertet (Jeg ER kærlighed)
 2. Forbinde/balancere mellem det feminine og maskuline (Maria Magdalena & Jeshua)
 3. Heale den psykiske krop i nuværende og tidligere liv (slippe frygt)

Når du åbner dit hjerte og hæver din bevidsthed, hæver du samtidig din energi frekvens og lys. Lys overskygger mørke og virker healende, hvorfor det er vigtigt, at vi altid husker vores stærke indre lys. For at opnå lys tilstanden, skal der være balance i krop, sind og sjæl, hvilket vil ske gennem de 3 ovennævnte punkter, som hjertes visdoms forløb er bygget op omkring.

Kærlighed eksisterer i alt lige fra maskulin/feminin til  balance/ubalance, sort/hvid, kulde/vare, våd/tør osv. Kærlighed er det lille frø, den lille flamme i hjertet på hvert enkelt levende væsen, der minder os om, hvor vi kommer fra, og hvad vi er.

Kærlighed er i ALT. For at lære kærligheden at kende, er vi nødt til at kende modsætningen, for hvordan skal vi kunne genkende den, hvis vi ikke ved, hvad den er?

Derfor er kærlighed også i det, der er ubehageligt, så du kan lære at se gaven i dette såkaldte ubehag.

Gennem hele vores livscyklus har vi oplevet kærligheden mange forskellige facetter på godt og ondt. Vi har oplevet smerte og givet andre smerte, vi er blevet forladt og har forladt, vi har elsket og er blevet elsket osv.

Fra hjertet vil du kunne begynde at opleve følelse af forbundethed og harmoni. Dit indre blødgøres og fra den blødhed fødes en dybere kærlighed i dig, som rækker ud over jeg´et. Fra åbningen i hjertet forbindes du til din sjæls visdom, og det er her, den indre guidning strømmer.

Mysterieskolen ‒ bliv din egen helbreder.

Er dette forløb noget for dig?

Er du klar til selvindsigt, selvudvikling og til at åbne dit hjerte og stå ind i dit eget lys, så er denne rejse/dette kursusforløb lige noget for dig.

Forløbet hjælper dig som:

 • er Sensitiv, Lysarbejder, Empat, Englemenneske mfl.
 • lider af angst, mindreværd, depression, sygdom m.m.
 • tror på kroppen kan helbrede sig selv
 • er kørt fast/handlingslammet
 • føler dig forvirret og frustreret
 • føler dig ensom, anderledes eller alene
 • er fyldt at tankemylder og mærker en stor indre uro
 • tror på, at der er mere mellem himmel og jord
 • ikke kan finde dit sjælsformål
 • har brug for at styrke din intuition
 • står ved en skillevej
 • mangler at få klarhed

Kurset ”NY TIDs bevidsthed” er for dig, som ønsker at arbejde med dig selv, så du kan komme videre og skabe det liv, du drømmer om, uden at blive syg eller falde ned i et stort sort hul af handlingslammelse.

Sundhed er at få balance på alle plan og følge dit hjertes visdom og gøre det, der føles rigtigt for dig, så du undgår at føle dig forkert, få dårlig samvittighed og føle du spilder dit liv.

Har du virkelig en mission og kan du virkelig gøre en forskel?

Ja, vi har hver især en mission, hvor vi skal bidrage med det, vi kom herfor, for at vi kan være med til at skabe NY TIDs bevidsthed i denne verden.

Tidligere kæmpede jeg selv som sensitiv med at finde min plads og passe ind i systemet og knoklede konstant for at regne ud, hvad der skulle til, tilpassede mig, uddannede mig m.m.

Jeg har selv transformeret så meget smerte, forløst masser af traumer i nuværende og tidligere liv, at det har åbnet op for så meget flow i min krop, sind, sjæl og mit liv. Det har jeg gjort ved at arbejde både med min krop, sind og sjæl, hvilket ikke har været muligt at uddanne mig til, da det skulle læres ved praktisering.

Det gør, at jeg i dag har kunnet begynde at leve ud fra mit hjerte og finde balancen mellem det feminine og maskuline i mig selv. Jeg har lært, at når jeg folder mig ud fra min Sjæls niveau, kan det ske uden kamp, knokleri og evindelig hovedbrud. Så tiltrækker jeg lige det, jeg har brug for, fordi dem, der føler sig kaldet, selv tuner ind på netop min Sjæls frekvens.

Kurser til selvhjælp ved Mysterieskolen ‒ bliv din egen helbreder ‒ Tankefeltet

Hvordan kan du gøre det samme

 • hvis ikke du sætter pris på forskelligheden, så kan du ikke være dig selv ?
 • hvis ikke du gør de ting, der betyder mest for dig, da du bliver slave af de ting, der betyder mindst?
 • hvis du mangler forudsætningen for mod til afvikling af indvikling?
 • hvis du giver din selvrespekt til andre?  (for de kan ikke tage den fra dig)
 • hvis du overtænker og lader hjernen styre, så du går glip af hjertets og kroppens budskaber til dig?
 • hvis du aldrig kan finde den indre ro og komme i indre balance?
 • hvis ikke du tør slippe din kontrol og ikke giver Universet plads til at hjælpe dig, så du kan komme til at tiltrække på din Sjæls frekvens?

Alle disse udfordringer kommer vi gennem på forløbet og arbejder med at få forløst. Jeg glæder mig til at lære dig, hvordan du kan bruge dette indre rejseforløb til at udleve dit unikke bidrag.

Det er min hensigt og MIN store mission, at udruste dig med så megen kendskab til DIN sjæls større mission.

Gennem forløbet lærer du:

 • at åbne op for dine følelser og udtrykke dig fra hjertet
 • at finde dine skyggesider
 • forstå din karma og hvordan loven om tiltrækning virker
 • at tilgive, føle taknemlighed og lykke
 • at leve ud fra hjertet
 • at kunne være i stilhed og indre ro
 • at lytte til kroppen og forstå, hvad den fortæller
 • at finde årsagen til ubalancer i krop, sind og sjæl
 • at forløse gamle traumer i nuværende og tidligere liv
 • at slippe negative og begrænsende overbevisninger
 • at bruge forskellige metoder og teknikker til fremme af kroppens selvhelbredende kræfter
 • at afbalancere din feminine og maskuline side
 • at finde din sjæls potentiale

Jeg brænder for at hjælpe dig med at gøre din Sensitivitet til din styrke, så du kan begynde at leve ud fra dén, du er designet til at være på Sjæls niveau…

Herved kan du finde din plads i en systematiseret verden med overvægt af ikke Sensitive.

– Det kalder jeg hjertets visdom og magi

Kurser til selvhjælp ved Mysterieskolen ‒ bliv din egen helbreder. Ring til Jette på 61 78 57 44.

Stien at gå for at udfolde dit potentiale:

 • Erkende problem = Opvågning
 • Åbne sig = Give opmærksomhed
 • Healing af hjertet, åbne hjertet = transformation
 • Balancering – Udfoldelse = Selvindflydelse

Hvordan er forløbet strikket sammen?

Kurset ”Ny tids Bevidsthed” er strikket sammen som et forløb, hvor vi samarbejder tæt og intensivt på flere planer. Vi starter med fundamentet og bygger dig op fra bunden, så du har et stærkt fundament og arbejder hen imod, at du kan stå i dit eget lys – være dit eget Fyrtårn. Herved bliver du i stand til at leve efter dine værdier og tiltrække på din hjertefrekvens.

Det kalder jeg “Fyrtårns modellen”.

Kursusforløbet består i 2021/2022 af 4 moduler og i 2022 af 3 moduler. Det er muligt at deltage fra hele landet.

Bliv din egen helbreder og et fyrtårn for andre.

Modulernes indhold:

Modul 1: Forstå kroppens intelligens og hvordan krop og psyke hænger sammen (META). Find årsagen til dine lidelser og helbred dig selv. Hæv din energi frekvens. Du bliver istand til at bruge det tillærte overfor dine nærmeste.

2 + 1 dag – i alt 3 dage. (D. 28-29 aug. + 17. sept. 2021)

Modul 2: Åbne dig og udtrykke dig – Kroppen er dit tempel – mærk og nær den. Verbal/fysisk/sansning. (Krop/åndedræt, yoga, mantra, dans, bevægelse og kost).

1 dag + Bonus online øvelser. (2. okt. 2021)

Modul 3: Forløse og heale dine skygger, projektioner, negative overbevisninger, traumer nu og tidligere liv. Indre barn proces. (TFT/EFT, TBT, Median terapi). Du bliver istand til at bruge det tillærte overfor dine nærmeste.

2 + 1 dag – i alt 3 dage. (30. – 31. okt. + 13. nov. 2021)

Modul 4: Mental sundhed. Silent mind. Sluk sindet og find indre ro. “Fra Sensitiv til Sansestærk”. Bor du længere væk deltager du på den hele dag og modtager modulerne løbende online + opfølgning.

1 hel dag + 7 x 2 ½ time pr. uge over 8 uger. (Lørdag d. 8. jan. (hel dag) + mandag aften fra d. 17/1 + 24/1 + 31/1 + 7/2 + 21/2 + 28/2 – 7/3 – 2022)

Overbygning

Modul 5: Afbalancering af din feminine og maskuline side.

Afvikling & udvikling. Værdier. Manifistation. Vælg dit mindset. Love om tiltrækning. Ta` ansvar. Tro. Tankens kraft. Epigenetik. Maria Magdalena og Jeshuas visdoms skole.

1. dag. (Dato følger – 2022)

(* Deltagelse på dette modul, kræver at du har deltaget på min. 2 af modulerne fra nr. 1-4 eller noget tilsvarende).

Modul 6: Find dig selv – din egen grundtone og Essens.

Chakra afbalancering af dine første 7 chakra. Traume forløsning. Sammenspil med modul 1 – Kroppens intelligente sprog.

8 enkelte dage fordelt over 6 mdr. (Dato følger – 2022)

(* Deltagelse på dette modul, kræver at du har deltaget på min. modul 1 og 3 eller noget tilsvarende).

Modul 7: Handling – udfolde dig selv – blomstring. Din sjæl – din intuition og spiritualitet. Udvikling af dine evner og åbning af dine sidste 5 chakraer.

6 enkelte dage fordelt over 5 mdr. (Dato følger – 2022/23)

(* Deltagelse på dette modul, kræver at du har deltaget på min. modul 5 og 6 eller noget tilsvarende).

Rejsen

For jer som har gennemgået hele forløbet, er det mit håb og ønske, at arrangere en tur til Montsegur i Sydfrankrig, hvor vi skal ned og vandre i Maria Magdalenas og Katharfolkets spor. Dvs. når første hold afslutter et forløb og vi igen må rejse. Denne rejse er et tilbud ud over kursusprisen.

Når du går ad din vej, bliver du din egen helbreder.

Hvem er jeg?

”Har du ikke kunnet finde den hjælp via det etablerede system ifht. dine udfordringer eller manglet den metode og det menneske, der kan arbejde krops psykoterapeutisk, holistisk og med årsagen, så er du kommet til det rette sted. Jeg har mange års erfaring i at arbejde med Sensitive, stress- og sygdoms ramte.
Jeg startede Tanke-feltet i 2005 og har selv gjort brug af og mærket ovennævnte og været på en større selvudviklings rejse. Du får hjælp fra hjertet og er ikke bare et nummer her.”

Praktiske oplysninger

Optagelse:

Dette er et længere varende forløb over ca. 1  1/2 år – 30 kursus dage (gennemsnit ca. 2-3 dage pr. md.) og skal være en god oplevelse for alle. Det kræver, at du er villig til at åbne dig og arbejde med dig selv, hvorfor der vil være en indledende forventnings afstemnings samtale.  Du skal være min. 25 år.

Varighed: Modul 1-4 løber over 6 måneder.

Modul 5-7 løber over 1 år.

Datoer:

Grundforløbet:

Modul 1: Lør-/søndag d. 28. – d. 29. august + fredag d. 17. september 2021

Modul 2: Lørdag d. 2. oktober 2021.

Modul 3: Lør-/søn d. 30. – d. 31. oktober + fredag d. 12. november. 2021

Modul 4: Lørdag d. 8. jan. + 7 tirsdags aftener d. 17/1 + 24/1 + 31/1 + 7/2 + 21/2 + 28/2 – 7/3 – 2022.

Overbygning – datoer offentliggøres henne i forløbet. Som udgangspunkt ligger modulerne med sammenhængende dage i en weekend.

Antal deltagere: Max 10 deltagere på forløbet.

Deltagergebyr:

Modul 1-4 Kr. 4.000 i pladsgaranti/depositum – ikke refunderbar. Herefter betales der kr. 2.600 ved hver modul start. (ialt kr. 14.400).

Rabat: Spar kr. 1.400 ved betaling af hele grundforløbet på én gang. Kr. 13.000. (Under kr. 1.000 pr. kursusdag).

Modul 5-7

Kr. 6.000 i pladsgaranti/depositum – ikke refunderbar. Herefter betales der kr. 4.500 ved hver modul start. (ialt kr. 19.500).

Rabat: Spar kr. 1.500 ved betaling af hele grundforløbet på én gang. Kr. 18.000.

RABAT: Betaler du alle 7 moduler på én gang er prisen kr. 29.500 – du sparer kr. 4.400. (Det er under kr. 1.000 pr. kursusdag).

*Har du tidligere deltaget på enten mit (eller anden udbyders) META eller TFT grundkursus eller begge, kan du fratrække kr. 1.000 for hhv. modul 1 og/eller modul 3.

Rabat: 15% rabat ved tilkøb egen terapi under forløbet.

Beløbet dækker: Undervisning, egen terapi, bogen “Din intelligente krop” og DVD TFT, undervisningsmateriale, podcast/lydfiler, yoga videoer, 21 dages Challenge videoer, fællesskab i en lukket FB gruppe for sparring, træningspartner, støtte fra mig og de andre deltagere. Struktur på din selvudvikling, så du ikke står alene og skal motivere dig selv hele tiden.

Kursus sted: Undervisningen foregår i kursuslokalet Lupinvej 5, 9500 Hobro.

Fortæring: Der vil være kaffe/the, snacks i formiddags- og eftermiddagspauserne. Frokost sørger du selv for.

Tilmelding/betaling: Til JKM@tanke-feltet.dk ved samtidig betaling af depositum kr. 4.000, som indgår i den samlede betaling. Indbetalt depositum refunderes kun ved afbud senest 30 dage inden kursus start. Se mulighed for betaling under “deltager gebyr”.

Der er mulighed for overnatning på f.eks. Volstrup Golfcenter – ferie lejligheder eller Hobro Vandrerhjem eller Bed & Breakfast Hobro .Du sørger selv for den del.

Litteratur til forløbet:

 • Din Intelligente krop – Susanne Billander (medfølger)
 • Helbred dit liv – Louise Hay (Kan lånes på biblioteket)
 • Redskaber til særligt sensitive mennesker – Susanne Møberg (kan lånes på biblioteket)
 • Mindfulness – Tanke-feltet (medfølger)
 • Median terapi (TFT/zoneterapi/akupressur) – Mygind & Tanke-feltet (medfølger)
 • Chakra afbalancering – Tanke-feltet (medfølger)